หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

คณะศึกษาดูงาน จากนักศึกษาและอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 7สิงหาคม 2558 ทางโรงพยายาลดอนตูมได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากนักศึกษาและอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จาก international university of helath and welfare จากประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยได้ศึกษาดูงาน กายภาพบำบัด งานแพทย์แผนไทย งานฝังเข็ม งานกิจกรรมบำบัด งานขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลดอนตูม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น