หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

เปิดบริการแล้วอาคารทุคคตเวช เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอาคารทุคคตเวช เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการ


1.ประเภทผู้ป่วยที่รับเข้าพัก คือผู้ที่มีความพิการต่างๆเช่นโรคของหลอดเลือดสมอง โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ หรือผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยผู้ป่วยต้องพ้นจากภาวะวิกฤติและสามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้ว 
2.โรงพยาบาลไม่รับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพได้หรือสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว และไม่ได้เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
3.โรงพยาบาลไม่ได้รับท่านเข้าเป็นผู้ป่วยใน และไม่มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วย   ดังนั้นระบบการให้บริการจึงเสมอเหมือนกับผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตามปกติ แต่โรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าพักเพื่อช่วยลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ  เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ท่านได้รับบริการฟื้นฟูที่ครอบคลุมหลายกิจกรรมซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยคืนสู่สภาพที่ดีได้เร็ววัน
4.บริการที่โรงพยาบาลให้ฟรีประกอบด้วย  เตียงที่พัก อาหาร 3 มื้อ( สำหรับผู้ป่วยและคนดูแล)  เครื่องนอน 
บริการแพทย์ทางเลือกที่ท่านจะได้รับประกอบไปด้วย
        4.1 ฝังเข็ม 
        4.2 กายภาพบำบัด          
        4.3 กิจกรรมบำบัด
        4.4 แพทย์แผนไทย   
        4.5 กิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม
ยกเว้นแผนกนวดแผนไทยคิดค่าบริการครั้งละ 120 บาท
5.เมื่อทางโรงพยาบาลเห็นสมควรว่าท่านสามารถกลับไปรักษา (ฟื้นฟู) ต่อที่บ้านได้ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 วัน  ท่านสามารถเข้าพักได้ครั้งละ
ไม่เกิน 3 เดือน
6.ให้ท่านศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการเข้าพักโดยเคร่งครัด
7.กรณีฝ่าฝืนระเบียบการเข้าพัก โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์และแสดงความเสียใจที่จะต้อง
ให้ท่านออกจากที่พัก

หากมีข้อสงสัย ต้องการประสานงานหรือสอบถามรายละเอียดในการเข้าพักโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคารทุคคตเวช
 คุณ ฐิตาภรณ์ ถิระวัฒนพิเชฐ (หนิง)  เบอร์โทรศัพท์ 034-381431 ต่อ 276(ห้องฝังเข็ม)
เบอร์มือถือ 095-8250722            ID line    hospitalhome

ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน     

ด้วยความปรารถนาดี จากโรงพยาบาลดอนตูม