หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมบำบัดรักษาโรคได้ "อยู่นี่นะรู้ยัง"

วันนี้ผู้เขียน ขอนำท่านได้มาทำความรู้จัก กับการรักษาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลดอนตูม อีกแขนงหนึ่ง ซึงหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้น ชื่อนักเท่าไรนัก นั่นคือ แผนก กิจกรรมบำบัด เรามาทำความรู้จักกับการรักษากับแผนกกิจกรรมบำบัดกันเลยดีกว่าครับ
"กิจกรรมบำบัด" คื วิชาชีพหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ที่การกระทำเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก ตลอดจนวัยสูงอายุ
โดยให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการตรวจ ประเมินส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการให้คำปรึกษา แก่ผู้มารับบริการ ญาติ
บทบาทของนักกิจกรรมบำบัด

1. การสอนและฝึกให้เด็กสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองในด้านต่างๆ เช่น การทานอาหาร การใส่เสื้อผ้า เป็นต้น
2. กิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองในเด็กที่มีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง ก้าวร้าว ไม่สบตา
3. กิจกรรมกระตุ้นการดูด การเคี้ยว และการกลืน
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมของทักษะต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานทางการศึกษา เช่น ฝึกทักษะการเขียน ฝึกทักษะการอ่าน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการรับรู้และเรียนรู้
5. กิจกรรมฝึกทักษะการเคลื่อนไหว กระตุ้นการชันคอ การคลาน การเดิน


6. กิจกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง
7. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้มือในการหยิบจับ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
8. กิจกรรมการฝึกทักษะในการสื่อความหมาย
9. กิจกรรมการฝึกทักษะทางสังคม
10. กระตุ้นให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวหรือผู้อื่น
11. ประดิษฐ์ ดัดแปลงอุปกรณ์หรือเครื่องช่วย เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการแต่งกาย การทำความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น
12. ให้คำปรึกษากิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ในโรงเรียน
ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก
ü   ออทิสติก
ü   สมาธิสั้น
ü   พัฒนาการล่าช้า
ü   ปัญหาพฤติกรรม
ü   ปัญหาด้านการเรียน
ü   ปัญหาด้านเชาว์ปัญญา
ü    ปัญหาการกลืน


เปิดทำการ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น.
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
โทรศัพท์ 034 – 381768 ต่อ 274
โรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 


วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400บาท

 รัฐบาลเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ รีบฝากท้องเพื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 ชี้ ไม่พาลูกตรวจสุขภาพรับวัคซีนตามกำหนด อดรับสิทธิ์
 
          มื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าโครงการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสำหรับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 จึงอยากเชิญชวนให้คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ทราบว่าตนเองจะมีกำนดคลอดในช่วงเวลาดังกล่าว ให้รีบฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำการดูแลตนเอง และเตรียมพร้อมการดูแลบุตรที่จะคลอดด้วย และเมื่อคลอดบุตรแล้ว ขอให้คุณแม่นำบุตรไปรับการตรวจสุขภาพ และรับวัคซีนตามกำหนดที่คุณหมอนัดหมายทุกครั้ง เพื่อประกอบการรับเงินอุดหนุนทุก ๆ เดือน เดือนละ 400 บาท จนบุตรอายุครบ 1 ขวบ 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ 

          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          - สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
          - สูติบัตรเด็กแรกเกิด แบบรับรองสถานะครัวเรือน
          - ใบลงทะเบียนรับรองสิทธิ 


          โดยในต่างจังหวัด ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ส่วนในกรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้าน 

          สำหรับโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท ต่อคนต่อเดือน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลให้เด็กได้รับบริการสาธารณสุขและบริการด้านการพัฒนาการตามช่วงวัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ควรเป็น หมายความว่า รัฐบาลจะมอบเงินอุดหนุนเมื่อมีหลักฐานว่า เด็ก ๆ ได้รับบริการทางด้านสุขภาพตามช่วงวัยอย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถดูได้จากสมุดบันทึกแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) เพราะหากไม่ใช้เงื่อนไขนี้ จะไม่สามารถรับรองถึงผลที่จะตกกับตัวเด็กได้เลย อีกทั้งอาจจะเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดผลสร้างเสริมใดกับตัวเด็ก ๆ เลย

          ทั้งนี้คุณสมบัติของครอบครัวที่จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท คือ

          - มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 บาท
          - ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ครอบครัวที่มีคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในปกครอง เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 
 


บทความจาก เว็บ kapook.com 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

ของดี ของฟรี ใครบอกไม่มี !!!

จากตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้เล่าถึง โรงงานขาเทียมพระราชทาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ของโรงพยาบาลดอนูม
http://dthospital.blogspot.com/2015/09/blog-post_15.html

วันนี้เลยมีโอกาสนำบรรยากาศที่พัก ของผู้ที่จะมารับบริการทำขาเทียม ซึ่ง มาจากต่างจังหวัด ทางโรงพยาบาลดอนตูมก็มีสถานที่พัก พร้อมอาหารไว้บริการ โดยเป็นแนวความคิด ของท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลดอนตูม นายแพทย์ มนะชัย อิงสุรารักษ์ เพื่อที่จะให้มารับบริการได้สะดวก ในการมารับบริการ เรามาชมภาพ บรรยากาศเลยดีกว่าครับ ขอย้ำว่าทุกอย่างบริการ   ฟรี ครับวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

เคล็ดไม่ลับ ทำให้ใจแข็ง

เรื่องง่ายๆ ที่คุณเองอาจจะมองข้ามกันไป ต่อไปนี้มาคิดใหม่ ทำใหม่ ดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงกันดีกว่าครับร้องเพลง จะช่วยเพิ่มความสุขและค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ จึงช่วยลดโอกาสที่คุณจะประสบกับภาวะหัวใจหยุดเต้น แถมยังเป็นตัววัดความฟิตของหัวใจ
ว่ายน้ำ นักวิจัยต่างเชื่อกันว่าเพียงแค่ว่ายน้ำ 2 ครั้ง/สัปดาห์ นั้นช่วยลดอัตราภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งนอกจากหัวใจจะเต้นเป็นจังหวะยังสามารถลดความเครียดได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว
กินให้ถูกส่วน อาหารเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งเราสามารถควบคุมตัวเองได้ หากเราบริโภคอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ นม เนย หรือไขมันจากสัตว์มากและบ่อยเกินไป จะส่งผลโดยตรงต่อระดับคอเลสเตอรอลที่จะขัดขวางการไหลเวียนของเลือด และหากเส้นเลือดนั้นเป็นเส้นที่ส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจโดยตรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้โดยง่าย ดังนั้น เราควรจะหาอาหารประเภทปลาและถั่วชนิดต่างๆ มากินสลับกันบ้าง
ผักสดผลไม้อย่าให้ขาด ผักสด ผลไม้เป็นแหล่งของวิตามิน และเกลือแร่หลากหลายชนิดที่จำเป็นต่อการทำงานของหลอดเลือดและหัวใจ อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันอุดตันในเลือดได้โดยตรงอีกด้วย ประเภทเขี่ยผัก และหมางเมินผลไม้ควรถึงเวลาคิดใหม่แล้วกระมัง
ร่วมรักอย่ามองข้าม แพทย์บอกว่าการร่วมรักหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ดี จะช่วยให้เซลล์กล้ามเนื้อสามารถจัดการกับฮอร์โมนความเครียดลงได้ ผลดีที่ได้รับก็คือเราจะรู้สึกจิตใจสงบผ่อนคลายและหัวใจเต้นช้าลงนะเออ
พักสายตาสักนิด เมื่อคุณเมื่อยล้ายามบ่าย ลองงีบสักพักซึ่งนอกจากจะช่วยเติมพลังให้สมองแล้วยังสามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจดีขึ้นอีกด้วย
หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส นักวิชาการค้นพบว่าการหัวเราะ แม้เพียงแค่ 1 นาที ก็สามารถส่งผลให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้เท่ากับการออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้งถึง 12 นาที นั่นหมายความว่าการหัวเราะนอกจากช่วยลดความเครียดยังมีผลต่อหัวใจของเราอีกด้วย

ภาพประกอบจาก kapook.com

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ก้าวใหม่เปลี่ยนชีวิตคุณได้

พูดถึงการทำ  ขาเทียม ในปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลดอนตูม เป็นหน่วยงานระดับต้นๆ ในเขตภาคกลาง ที่เปิดรับให้บริการ ทำขาเทียมฟรี ใน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำหรับท่านใดที่มารับริการ ทำขาเทียม หรือมาซ่อมขาเทียม นอกจากจะไม่เสียบริการในการทำแล้ว ผู้ที่ต้องเดินทางมารับบริการ จากต่างจัหวัด ทางโรงพยาบาลดอนตูม ก็ได้จัด ที่พักพร้อมอาหาร รับรองไว้ให้บริการ ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด สำหรับท่านใด หรือหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทที่จะร่วม โครงหารบริจาก อลูมิเนียม ที่เหลือใช้ เพื่อที่จะมอบให้กับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึงจะนำไปผลิตขาเทียมต่อไปนั้น  สามารถติดต่อบริจาคไดที่ โรงพยาบาลดอนตูม ได้เลยนะครับ

                     โรงพยาบาลดอนตูม 034-38176  FB โรงงานทำขาเทียม รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม


บริษัทห้างร้าน นักศึกษา ได้ร่วมบริจาคฝาอลูมิเนียมเพื่อผลิตขาเทียมขาเทียมท่ได้ทำเสร็จแล้ว ที่พักสำหรับผู้ที่มาทำขาเทียมที่มาจากต่างจังหวัด

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

เพิ่มเพื่อนเลย อย่ารอช้า

อีกช่องทางหนึ่งนะครับ ที่ทางโรงพยาบาลดอนตูม จะได้ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทางด้านสุขภาพ  ได้ถึงอย่างรวดเร็ว อย่าลืม มาเป็นเพื่อนกับโรงพยาบาลดอนตูม นะครับวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

มุมสวยๆก็มีนะ

หลายครั้งที่เรา ต้องเข้าโรงพยาบาล สิ่งที่เราได้สัมผัส ได้ก็จะมีในเรื่องของกลิ่น น้ำยาที่ษ่าเชื้อทำความสะอาด พื้นที่ต่างๆ แล้วทางด้าน กายภาพของ ตึก อาคาร ของโรงพยาบาลก็จะเป็นในรูปแบบ เดียวกันทั่วประเทศ แต่วันนี้ผู้เขียน จะนำท่านผู้อ่าน ออกจากกรอบเดิมๆ ที่ท่านได้เห็นได้เจอ อยู่จนชินตากับ สีสรรค์ ของตึก รูปแบบ บริเวณ แบบไม่ซ้ำแบบเดิมๆ ผู้เขียนเลยพามาเยี่ยมชม โรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่งมีการให้บริการผู้ป่วย ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก เรามาเริ่มรู้จัก กับรพ.ดอนตูม กันเลยดีกว่าครับ

เริ่มด้วย การนมัสการ รูปหล่อหลวงพ่อเต๋ คงทอง เป็นที่เคารพบูชา ของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยทุกคนที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลดอนตูมแห่งนี้  ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลดอนตูม  
เรามาดูอาคารที่เริ่มก่อตั้ง เป็นอาคารแรก เริ่มต้นจาก การเป็นสถานีอนามัยดอนตูม และภายหลังปรับเป็นโรงพยาบาลดอนตูม ซึ่งมีขนาดการรับบริการ ขนาด10เตียง ในปัจจุบันก็ยังใช้เป็นสถานที่ทำงานอยู่

ต่อมาทางโรงพยาบาลได้รับการขยายการบริการ ปรับขนาดการรับริการจาก 10เตียง เป็น 30เตีบง เนื่องจากได้รองรับการบริการจากประชา ของอ.ดอนตูมได้เพิ่มมากขึ้น
และในปัจจุบันทางรงพยาบาลดอนตูม ได้มีการรับบริการเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น และได้มีทั้งแผนทางเลือกหลายชนืดด้วยกัน และจึงเกิดอาคารที่มีสีสรรค์ สดใส ตามแต่ละชนิดงาน เรามาดูต่อกันเลยครับอาคารกายภาพบำบัด


อาคารกิจกรรมบำบัด


อาคารศูนย์ไตเทียม

ด้านหลังของอาตารกิจกรรมบำบัด กับอาคารกายภาพบำบัด
สวนออกกำลังกาย


 หลังนี้เป็นที่พักแบบตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับให้บริการผู้มาทำขาเทียม บริการพักฟรี ครับ


ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากคณะต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลดอนตูม


อีกมุมที่สวยๆ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

กายภาพสู่ชุมชน

แผนกกายภาพบำบัด รพ.ดอนตูม ได้จัดทำโครงการบริการกายภาพบำบัดในชุมชน การออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าและปวดหลัง ในเขตรพ.สตที่รับผิดชอบ 8 แห่ง โดยนักกายภาพบำบัดได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์ออกกำลังกายได้แก่ ถุงทรายและไม้พลอง รวมถึง แผ่นประคบร้อนเย็น และให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายโดยถุงทรายและไม้พลอง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

เชิงรับเราบริการ เชิงลุกเราพร้อมลุย หมอครอบครัว

ทีมหมอครอบครัวของทาง โรงพยาบาลดอนตูม ประกอบ ไปด้วย สหสาขาวิชาชีพต่างๆของโรงพยาบาล ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ บ้านภูมิ และ ลำเหย และทางทีมได้รับทราบปัญหาของทางผู่ป่วย และได้ทำการตรวจรักษาในเบื้องต้น และให้กำลังใจ และหาทางช่วยเหลือทางครอบครัว ผู้ป่วย และยังออกทำกิจกรรมอย่างนี้ อย่างต่อเนื่อง ในชุมชนหมู่บ้าน ต่างๆในเขตของ อ.ดอนตูม