หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

เปิดบริการแล้วอาคารทุคคตเวช เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอาคารทุคคตเวช เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการ


1.ประเภทผู้ป่วยที่รับเข้าพัก คือผู้ที่มีความพิการต่างๆเช่นโรคของหลอดเลือดสมอง โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ หรือผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยผู้ป่วยต้องพ้นจากภาวะวิกฤติและสามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้ว 
2.โรงพยาบาลไม่รับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพได้หรือสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว และไม่ได้เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
3.โรงพยาบาลไม่ได้รับท่านเข้าเป็นผู้ป่วยใน และไม่มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วย   ดังนั้นระบบการให้บริการจึงเสมอเหมือนกับผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตามปกติ แต่โรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าพักเพื่อช่วยลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ  เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ท่านได้รับบริการฟื้นฟูที่ครอบคลุมหลายกิจกรรมซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยคืนสู่สภาพที่ดีได้เร็ววัน
4.บริการที่โรงพยาบาลให้ฟรีประกอบด้วย  เตียงที่พัก อาหาร 3 มื้อ( สำหรับผู้ป่วยและคนดูแล)  เครื่องนอน 
บริการแพทย์ทางเลือกที่ท่านจะได้รับประกอบไปด้วย
        4.1 ฝังเข็ม 
        4.2 กายภาพบำบัด          
        4.3 กิจกรรมบำบัด
        4.4 แพทย์แผนไทย   
        4.5 กิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม
ยกเว้นแผนกนวดแผนไทยคิดค่าบริการครั้งละ 120 บาท
5.เมื่อทางโรงพยาบาลเห็นสมควรว่าท่านสามารถกลับไปรักษา (ฟื้นฟู) ต่อที่บ้านได้ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 วัน  ท่านสามารถเข้าพักได้ครั้งละ
ไม่เกิน 3 เดือน
6.ให้ท่านศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการเข้าพักโดยเคร่งครัด
7.กรณีฝ่าฝืนระเบียบการเข้าพัก โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์และแสดงความเสียใจที่จะต้อง
ให้ท่านออกจากที่พัก

หากมีข้อสงสัย ต้องการประสานงานหรือสอบถามรายละเอียดในการเข้าพักโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคารทุคคตเวช
 คุณ ฐิตาภรณ์ ถิระวัฒนพิเชฐ (หนิง)  เบอร์โทรศัพท์ 034-381431 ต่อ 276(ห้องฝังเข็ม)
เบอร์มือถือ 095-8250722            ID line    hospitalhome

ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน     

ด้วยความปรารถนาดี จากโรงพยาบาลดอนตูม
วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

Kids Camp ครั้งที่ 2กลับมาอีกครั้งกับ Kids Camp ณ ดอนตูม ครั้งที่ 2
(ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ 
-เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคม
-ฝึกสมาธิ 
-ฝึกการเป็นผู้นำ
-มีความภาคภูมิใจในตนเอง
-รู้จักแก้ปัญหา
-และสามารถจัดการตนเองได้
โดย เปิดเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 อายุ 6-12 ปี
วันที่ 18-21 ต.ค. 59 เวลา 13.30-16.00 น.
รอบที่ 2 อายุ 3-5 ปี
วันที่ 25-28 ต.ค. 59 เวลา 13.30-16.00 น.
ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดย
1. เขียน ชื่อ-นามสกุล ,วัน เดือน ปีเกิด ของบุตรหลาน
เบอร์โทรศัพท์ และชื่อผู้ปกครอง มาที่
กล่องข้อความของ Fabebook : กิจกรรมบำบัด รพ.ดอนตูม
2. โทรศัพท์ 034-381768 ต่อ 274
***ค่าใช้จ่าย ตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่เด็กมี
และถ้าเป็นสิทธิชำระเงิน ชำระเพียง 150 บาท ต่อวันเท่านั้น!!
แล้วเจอกันนะคะ ><

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ทางโรงพยาบาลดอนตูม ได้ต้อนรับคณะ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราองค์ที่19 ได้มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล 
โดย นายแพทย์ มนะชัย อิงสุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดอนตูมได้ให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

โรคเบาหวาน

                                                       
                                                             สาระน่ารู้ โรคเบาหวาน

          โรคเบาหวานนอกเหนือจากเรื่องของกรรมพันธุ์แล้ว คือพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ได้แก่

อาหารที่มีความหวานจากน้ำตาล การรับประทานข้าวขาวในปริมาณที่มากเกินไป

ซึ่งทำให้เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำ

นับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคดังกล่าว อาหารเพื่อสุขภาพ

ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน ได้แก่อาหารประเภท ข้าวกล้อง เนื้อปลา  ถั่วและผักชนิดต่างๆ

ทั้งนี้ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ งดการสูบบุหรี่

รวมทั้งการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามปริมาณที่เหมาะสม

พักผ่อนหย่อนใจเพื่อลดความตึงเครียดอีกด้วย

                        Cr. .สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)