หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400บาท

 รัฐบาลเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ รีบฝากท้องเพื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 ชี้ ไม่พาลูกตรวจสุขภาพรับวัคซีนตามกำหนด อดรับสิทธิ์
 
          มื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าโครงการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสำหรับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 จึงอยากเชิญชวนให้คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ทราบว่าตนเองจะมีกำนดคลอดในช่วงเวลาดังกล่าว ให้รีบฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำการดูแลตนเอง และเตรียมพร้อมการดูแลบุตรที่จะคลอดด้วย และเมื่อคลอดบุตรแล้ว ขอให้คุณแม่นำบุตรไปรับการตรวจสุขภาพ และรับวัคซีนตามกำหนดที่คุณหมอนัดหมายทุกครั้ง เพื่อประกอบการรับเงินอุดหนุนทุก ๆ เดือน เดือนละ 400 บาท จนบุตรอายุครบ 1 ขวบ 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ 

          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          - สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
          - สูติบัตรเด็กแรกเกิด แบบรับรองสถานะครัวเรือน
          - ใบลงทะเบียนรับรองสิทธิ 


          โดยในต่างจังหวัด ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ส่วนในกรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้าน 

          สำหรับโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท ต่อคนต่อเดือน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลให้เด็กได้รับบริการสาธารณสุขและบริการด้านการพัฒนาการตามช่วงวัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ควรเป็น หมายความว่า รัฐบาลจะมอบเงินอุดหนุนเมื่อมีหลักฐานว่า เด็ก ๆ ได้รับบริการทางด้านสุขภาพตามช่วงวัยอย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถดูได้จากสมุดบันทึกแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) เพราะหากไม่ใช้เงื่อนไขนี้ จะไม่สามารถรับรองถึงผลที่จะตกกับตัวเด็กได้เลย อีกทั้งอาจจะเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดผลสร้างเสริมใดกับตัวเด็ก ๆ เลย

          ทั้งนี้คุณสมบัติของครอบครัวที่จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท คือ

          - มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 บาท
          - ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ครอบครัวที่มีคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในปกครอง เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 
 


บทความจาก เว็บ kapook.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น