หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

โรคเบาหวาน

                                                       
                                                             สาระน่ารู้ โรคเบาหวาน

          โรคเบาหวานนอกเหนือจากเรื่องของกรรมพันธุ์แล้ว คือพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ได้แก่

อาหารที่มีความหวานจากน้ำตาล การรับประทานข้าวขาวในปริมาณที่มากเกินไป

ซึ่งทำให้เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำ

นับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคดังกล่าว อาหารเพื่อสุขภาพ

ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน ได้แก่อาหารประเภท ข้าวกล้อง เนื้อปลา  ถั่วและผักชนิดต่างๆ

ทั้งนี้ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ งดการสูบบุหรี่

รวมทั้งการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามปริมาณที่เหมาะสม

พักผ่อนหย่อนใจเพื่อลดความตึงเครียดอีกด้วย

                        Cr. .สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)