หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

เชิงรับเราบริการ เชิงลุกเราพร้อมลุย หมอครอบครัว

ทีมหมอครอบครัวของทาง โรงพยาบาลดอนตูม ประกอบ ไปด้วย สหสาขาวิชาชีพต่างๆของโรงพยาบาล ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ บ้านภูมิ และ ลำเหย และทางทีมได้รับทราบปัญหาของทางผู่ป่วย และได้ทำการตรวจรักษาในเบื้องต้น และให้กำลังใจ และหาทางช่วยเหลือทางครอบครัว ผู้ป่วย และยังออกทำกิจกรรมอย่างนี้ อย่างต่อเนื่อง ในชุมชนหมู่บ้าน ต่างๆในเขตของ อ.ดอนตูม 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น