หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

กายภาพสู่ชุมชน

แผนกกายภาพบำบัด รพ.ดอนตูม ได้จัดทำโครงการบริการกายภาพบำบัดในชุมชน การออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าและปวดหลัง ในเขตรพ.สตที่รับผิดชอบ 8 แห่ง โดยนักกายภาพบำบัดได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์ออกกำลังกายได้แก่ ถุงทรายและไม้พลอง รวมถึง แผ่นประคบร้อนเย็น และให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายโดยถุงทรายและไม้พลอง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น